Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Πληροφορικής της Διοίκησης,

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το Τμήμα.

Οι πληροφορίες αφορούν σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε Προσωπικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό, Φοιτητές και Επισκέπτες, ενώ υπάρχει και μια ειδική κατηγορία σχετική με την υποστήριξη της Διοίκησης (εξειδικευμένες εφαρμογές).

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!