Ανάρτηση αρχείων

Δημοσίευση: Τρί, 09/05/2017 - 10:41
Απευθύνεται σε: Διοικητικό Προσωπικό Επισκέπτες Προσωπικό Τμήματος Πληροφορικής

Ανάρτηση αρχείων στο Αποθετήριο Εγγράφων Epaminondas

 

 

  1. Συνδεθείτε  στη διεύθυνση epaminondas.staff.teicrete.gr

 

  1. Επιλέξτε βιβλιοθήκη εγγράφων (π.χ. Κεντρική Διοίκηση)

 

 

  1. Αφού μπείτε στη βιβλιοθήκη Εγγράφων, ή στο φάκελο που επιθυμείτε να αναρτήσετε το αρχείο σας, επιλέξτε Αποστολή -> Αποστολή εγγράφου.

(Σημείωση: Η επιλογή Αποστολή εμφανίζεται μόνο στους φακέλους που έχετε δικαίωμα ανάρτησης)

 

 

  1. Στο πάνω μέρος της σελίδας που θα εμφανιστεί  επιλέξτε Browse

 

  1. Βρείτε το αρχείο που θέλετε να αναρτήσετε και πατήστε Open

 

  1. Πατήστε OK

 

Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Εγκατάσταση λογισμικού
Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!