Επικοινωνία

Η υποβολή αιτημάτων προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης από το προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων ΤΕΙ Κρήτης (ΜΙΤΟΣ)

Email: helpdesk@staff.hmu.gr

Τηλέφωνο: 2810 379407

Fax: 2810 379314

Διεύθυνση
Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Κρήτης
Εσταυρωμένος
71004 Ηράκλειο
Κρήτη

Τοποθεσία - Χάρτης πρόσβασης

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!