Φιλοξενία δικτυακών τόπων εκτός ακαδημαϊκών τμημάτων

Δημοσίευση: Τετ, 20/04/2016 - 11:10
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης έχει δημιουργήσει μια multisite, διαχειριζόμενη (managed) εγκατάσταση WordPress για τη δημιουργία και φιλοξενία δικτυακών τόπων οποιουδήποτε ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένων των ιστοτόπων συλλόγων, εργαστηρίων, εκδηλώσεων, όπως και των προσωπικών ιστοσελίδων.

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να αναρτήσουν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει χωρίς να χρειαστεί να ασχοληθούν με τις τεχνικές λεπτομέρειες. Στη διάθεσή τους έχουν:

 • Μία συλλογή με περισσότερα από 150 themes η οποία ενημερώνεται τακτικά
 • Ένα σύνολο από plugins που καλύπτει τις βασικές ανάγκες κάθε ιστοτόπου
 • Δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον theme/plugin που θα ζητηθεί, υπό προϋποθέσεις
 • Τεχνική υποστήριξη μέσω του συστήματος ΜΙΤΟΣ
 • Ταχύτερες και κεντρικές ενημερώσεις ασφαλείας ή/και προβλημάτων του συστήματος
 • Σταθερότητα
 • Σύνδεση με τη βάση δεδομένων χρηστών του Ιδρύματος, ώστε να έχουν έναν ενιαίο κωδικό πρόσβασης
 • Δυνατότητα να επιλέξουν το δικό τους domain name, μέσα στο teicrete.gr (https://yoursite.teicrete.gr).

Αρμοδιότητες Αιτούντα 

Για τη δημιουργία ή τη μεταφορά υφιστάμενου δικτυακού τόπου στη νέα υποδομή, ο ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

 • Διαχείριση και παραμετροποίηση δικτυακού τόπου (π.χ. επιλογή theme, δημιουργία μενού, φόρμα επικοινωνίας)
 • Συγκέντρωση και οργάνωση υλικού
 • Αρχικοποίηση και εισαγωγή περιεχομένου στο νέο δικτυακό τόπο
 • Ενημέρωση περιεχομένου κατά την παραγωγική λειτουργία του

Αρμοδιότητες Τμήματος Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για:

 • Τεχνική υποστήριξη σε περιπτώσεις προβλημάτων (μέσω του ΜΙΤΟΣ)
 • Την παραγωγική του λειτουργία
 • Ενημερώσεις ασφαλείας συστήματος
 • Αντίγραφα ασφαλείας (backups)
 • Εμπλουτισμό εγκατάστασης με επιπλέον λειτουργικότητα (themes/plugins)

Αίτηση δημιουργίας νέου δικτυακού τόπου

Για να δημιουργηθεί ένας νέος δικτυακός τόπος  θα πρέπει να γίνει το αντίστοιχο αίτημα στο ΜΙΤΟΣ στο οποίο θα αναφέρεται και ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου.

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!