Φιλοξενία δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών τμημάτων

Δημοσίευση: Παρ, 19/06/2015 - 09:24
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης έχει δημιουργήσει μια ενιαία υποδομή για τη δημιουργία και φιλοξενία δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών τμημάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Η υποδομή αυτή είναι η μοναδική επιλογή που παρέχεται και υποστηρίζεται τεχνικά από τη  Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης  του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για δημιουργία και φιλοξενία δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών τμημάτων.

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αυτής υποδομής είναι τα παρακάτω:

 1. Σύγχρονη σχεδίαση με ομοιόμορφη εμφάνιση και πλοήγηση για όλα τα τμήματα, συμβάλλοντας έτσι και στην καλύτερη εικόνα του Ιδρύματος
 2. Αυτόματη προσαρμογή της εμφάνισης σε όλα τα μέσα προβολής (laptops, tablets, smartphones)
 3. Ταχύτερες και κεντρικές ενημερώσεις ασφαλείας ή/και προβλημάτων του συστήματος
 4. Ευκολότερη διαχείριση και συντήρηση λόγω της ύπαρξης μιας κοινής υποδομής.
 5. Εκπαίδευση χρηστών σε ένα μόνο σύστημα
 6. Επεκτασιμότητα

Διεύθυνση URL τμήματος

Η διεύθυνση URL θα έχει τη μορφή: (www.)teicrete.gr/<department>, όπου <department> θα είναι μια συντομογραφία του ονόματος του τμήματος, σύμφωνα με την με αρ. 3086/Φ160/16-06-2015 απόφαση του Προεδρικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης.

Αρμοδιότητες Ακαδημαϊκού Τμήματος

Για τη δημιουργία ή τη μεταφορά υφιστάμενου δικτυακού τόπου στη νέα υποδομή, το ακαδημαϊκό τμήμα θα πρέπει να παρέχει τους ανθρώπινους πόρους για τα παρακάτω:

 • Συγκέντρωση και οργάνωση υλικού
 • Μετάφραση υλικού στα αγγλικά
 • Αρχικοποίηση και εισαγωγή περιεχομένου στο νέο δικτυακό τόπο
 • Μεταφορά περιεχομένου από τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο
 • Ενημέρωση περιεχομένου κατά την παραγωγική λειτουργία του

Αρμοδιότητες  Διεύθυνσης Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης  είναι υπεύθυνη για:

 • Την αρχική δοκιμαστική εγκατάσταση του δικτυακού τόπου του τμήματος
 • Παροχή τεκμηρίωσης και βασικής εκπαίδευσης για την αρχικοποίηση του δικτυακού τόπου
 • Τεχνική υποστήριξη σε περιπτώσεις προβλημάτων (μέσω του ΜΙΤΟΣ)
 • Την παραγωγική του λειτουργία
 • Ενημερώσεις ασφαλείας συστήματος
 • Αντίγραφα ασφαλείας (backups)

Αίτηση δημιουργίας νέου ακαδημαϊκού δικτυακού τόπου

Για να δημιουργηθεί νέος δικτυακός τόπος για κάποιο τμήμα θα πρέπει να γίνει το αντίστοιχο αίτημα στο ΜΙΤΟΣ.

Για να προχωρήσει το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Επίσημο όνομα του τμήματος στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 2. Τα emails των διαχειριστών του δικτυακού τόπου οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (ανάρτησεις και ενημερώσεις) του ακαδημαϊκού τμήματος.
 3. Όλα τα emails των καθηγητών του τμήματος (για να γίνει η σύνδεση με το my.teicrete.gr και να προβάλλονται αυτόματα τα βιογραφικά τους)
 4. Επιλογή χρωματικού συνδυασμού

Οδηγίες

Για να προβάλετε τις παρακάτω οδηγίες θα πρέπει να συνδεθείτε πρώτα στον CAS.

Οδηγίες δημοσίευσης ανακοινώσεων
Οδηγίες δημοσίευσης ανακοινώσεων σε βίντεο
Αναλυτικές οδηγίες για διαχειριστές

Διάταξη - χρωματικοί συνδυασμοί

Διατίθενται οι παρακάτω χρωματικοί συνδυασμοί:

RED color style

GREEN Color Style

NAVYBLUE Color Style

Olive Color Style

Saddle Brown Color Style

 


Σημείωση: Η σχεδίαση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ακαδημαϊκών δικτυακών τόπων βασίζεται σε προδιαγραφές που ετέθησαν από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης.  

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!