Αποστολή μηνυμάτων σε ομάδες χρηστών του ιδρύματος μέσω λιστών

Δημοσίευση: Τρί, 10/01/2012 - 11:36
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης παρέχει Λίστες Διανομής Αλληλογραφίας (Mailing Lists)  στα μέλη της ακαδημαϊκής  κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες της κοινότητας και χρησιμοποιούνται  προκειμένου να διευκολύνουν  την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ομάδες παραληπτών. Διαφέρουν από τις προσωπικές  λίστες που δημιουργούν οι χρήστες, στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούν για να στέλνουν τα μηνύματά τους, οι οποίες είναι διαθέσιμες  μόνο στο χρήστη που τις δημιούργησε.

Οι Λίστες Διανομής Αλληλογραφίας που διαθέτει το τμήμα παρατίθενται σε σειρά από τις γενικότερες στις ειδικότερες:

Όλο το Προσωπικό

Όλο το Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό προσωπικό  ΣΔΟ
   Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΔΟ
   Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΔΟ

Εκπαιδευτικό προσωπικό  ΣΕΥΠ
     Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΥΠ
     Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΥΠ

Εκπαιδευτικό προσωπικό  ΣΕΦΕ
     Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΦΕ
     Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΦΕ

Εκπαιδευτικό προσωπικό  Σ.Τε.Γ.Τε.Τ.
     Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σ.Τε.Γ.Τε.Τ.
     Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σ.Τε.Γ.Τε.Τ.

Εκπαιδευτικό προσωπικό  ΣΤΕΦ
     Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΤΕΦ
     Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΤΕΦ

Διευθυντές Σχολών

Ακαδημαϊκοί Προϊστάμενοι Τμημάτων

Όλο το Διοικητικό Προσωπικό.

Προϊστάμενοι  Γραμματειών των Τμημάτων

 

Για να στείλετε μήνυμα σε κάποια από τις παραπάνω λίστες:

  • Ορίστε σαν παραλήπτη του μηνύματος τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας   mail-list@staff.teicrete.gr
  • Αν είστε σε θέση διοικητικής ευθύνης και επιθυμείτε να διακινήσετε διοικητικά έγγραφα – μηνύματα στη λίστα του Υπηρεσιακού Ταχυδρομείου ορίστε σαν παραλήπτη του μηνύματος τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας adm-maillist@staff.teicrete.gr

Στο κείμενο του μηνύματος  αρχικά πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας και στην συνέχεια  το κείμενο του  μηνύματός σας.

 

Δικαίωμα και όροι χρήσης

Δικαίωμα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail-list@staff.teicrete.gr  έχει όλο το προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης.
Δικαίωμα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adm-maillist@staff.teicrete.gr  έχουν μόνο τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης που έχουν θέση διοικητικής ευθύνης.
 

 

Περιορισμοί  - Όρια

Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι 5ΜΒ. Σε περίπτωση που το μήνυμα σας ξεπερνάει τα 5 ΜΒ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μεταφόρτωσης αρχείων.

 

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!