Αποστολή μηνυμάτων σε ομάδες χρηστών του ιδρύματος μέσω λιστών

Δημοσίευση: Τρί, 10/01/2012 - 11:36
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης παρέχει Λίστες Διανομής Αλληλογραφίας (Mailing Lists)  στα μέλη της ακαδημαϊκής  κοινότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες της κοινότητας και χρησιμοποιούνται  προκειμένου να διευκολύνουν  την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ομάδες παραληπτών. Διαφέρουν από τις προσωπικές  λίστες που δημιουργούν οι χρήστες, στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούν για να στέλνουν τα μηνύματά τους, οι οποίες είναι διαθέσιμες  μόνο στο χρήστη που τις δημιούργησε.

Οι Λίστες Διανομής Αλληλογραφίας που διαθέτει το τμήμα παρατίθενται σε σειρά από τις γενικότερες στις ειδικότερες:

Όλο το Προσωπικό

Όλο το Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό προσωπικό  ΣΕΔΟ
   Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΔΟ
   Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΔΟ

Εκπαιδευτικό προσωπικό  ΣΕΥ
     Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΥ
     Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΥ

Εκπαιδευτικό προσωπικό  ΣΜΗΧ
     Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΜΗΧ
     Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΜΗΧ

Εκπαιδευτικό προσωπικό  ΣΓΕΠ
     Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΓΕΠ
     Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΓΕΠ

Εκπαιδευτικό προσωπικό  ΣΜΟΤ
     Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΜΟΤ
     Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΜΟΤ

Διευθυντές Σχολών

Ακαδημαϊκοί Προϊστάμενοι Τμημάτων

Όλο το Διοικητικό Προσωπικό.

Προϊστάμενοι  Γραμματειών των Τμημάτων

 

Για να στείλετε μήνυμα σε κάποια από τις παραπάνω λίστες:

  • Ορίστε σαν παραλήπτη του μηνύματος τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας   mail-list@hmu.gr
  • Αν είστε σε θέση διοικητικής ευθύνης και επιθυμείτε να διακινήσετε διοικητικά έγγραφα – μηνύματα στη λίστα του Υπηρεσιακού Ταχυδρομείου ορίστε σαν παραλήπτη του μηνύματος τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας adm-maillist@hmu.gr

Στο κείμενο του μηνύματος  αρχικά πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας και στην συνέχεια  το κείμενο του  μηνύματός σας.

 

Δικαίωμα και όροι χρήσης

Δικαίωμα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail-list@hmu.gr  έχει όλο το προσωπικό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίους.
Δικαίωμα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adm-maillist@hmu.gr  έχουν μόνο τα μέλη της κοινότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που έχουν θέση διοικητικής ευθύνης.

 

Περιορισμοί  - Όρια

Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι 5ΜΒ.

 

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!