Νέο αίτημα

Δημοσίευση: Παρ, 16/01/2015 - 13:23
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Δημιουργία νέου αιτήματος

Για τη δημιουργία νέου αιτήματος, πατήστε το κουμπί το "Νέο Αίτημα" που βρίσκεται στη αρχική σελίδα του ΜΙΤΟΣ (ή επιλέξτε απευθείας την κατηγορία από τις "Κατηγορίες με συχνότερη χρήση").

Στη συνέχεια επιλέξτε ομάδα και κατηγορία αιτήματος. Κάθε κατηγορία συνοδεύεται και από μια αναλυτική περιγραφή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αίτημα που θα δημιουργήσουμε θα ανήκει στη σωστή κατηγορία.

Επιλέγοντας την επιθυμητή κατηγορία, μεταφέρεστε στη φόρμα υποβολής αιτήματος προκειμένου να συμπληρώσετε τα δεδομένα που αφορούν το αίτημά σας στα σχετικά πεδία.

Η φόρμα από κατηγορία σε κατηγορία μπορεί να διαφέρει, περιέχοντας διαφορετικά υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία.   

Παρακάτω εμφανίζεται η φόρμα της κατηγορίας Τεχνική Υποστήριξη (του τμήματος Πληροφορικής της Διοίκησης).

Όπως βλέπετε παραπάνω, ανάλογα με την κατηγορία μπορεί να υπάρχει δυνατότητα επισύναψης εγγράφου (word, pdf κ.λ.π.) σε περίπτωση που είναι απαραίτητο. Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης μέχρι και δέκα (10) συνημμένων αρχείων.

Για επισύναψη παραπάνω από ένα αρχείων, αφού πατήσετε το κουμπί "Προσθήκη αρχείου" και μεταφερθείτε στο φάκελο που βρίσκονται τα αρχεία σας κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl  και κάντε κλικ σε κάθε επιθυμητό αρχείο, όπως στην παρακάτω εικόνα:

Προσοχή: Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Μόλις συμπληρώσετε όλα τα πεδία, πατήστε Υποβολή.

Πατώντας υποβολή, ειδοποιούνται αυτόματα με mail ο αιτών και όλοι οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης του αιτήματος.

Επόμενο: Καρτέλα αιτήματος

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!