Διαδικασία εγκατάστασης Microsoft Office 365

Δημοσίευση: Τρί, 10/03/2015 - 13:28
Απευθύνεται σε: Φοιτητές

Για να εγκαταστησετε το Microsoft Office 365 θα πρέπει πρώτα να απεγκαταστήσετε οποιαδήποτε άλλη έκδοσή του υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.

Για να απεγκαταστήστε προηγούμενη έκδοση που τυχόν υπάρχει στον υπολογιστή σας , επιλέξτε Έναρξη --> Πίνακας Ελέγχου

 

 

Επιλέξτε Προγράμματα --> Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων και επιλέξτε την έκδοση που υπάρχει εγκαταστημένη στον υπολογιστή σας.

Κάντε  Απεγκατάσταση ακολουθώντας τη διαδικασία απεγκατάστασης.

 

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε το link www.teicrete.gr/office365 και συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε.
Στο πρώτο πεδίο συμπληρώστε το email  username@edu.teicrete.gr που σας εχει δοθεί απο το Ίδρυμα και στο δεύτερο πεδίο τον κωδικό σας.

 

 

Αφού έχετε συνδεθεί πατήστε Install now.
Σε αυτό το σημείο εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την γλώσσα εγκατάστασης πατήστε Change Language.

 

 

Στο pop-up παράθυρο πατήστε Run και περιμένετε όσο η διαδικασία εγκατάστασης ολοκληρώνετε.

 

 

 

Πατήστε Next.

 

 

Επιλέξτε No thanks.

 

Στο επόμενο βήμα επιλέξτε σύνδεση εάν θέλετε να χρησιμοποείτε το Office online ή αργότερα .

 

 

Επιλέξτε Next.

 

 

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

 

Η διαδικασία εγκατάστασης ολοκληρώθηκε.

 

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!