Αποστολή μεγάλων αρχείων

Δημοσίευση: Τρί, 20/10/2015 - 15:05
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Φοιτητές

Αποστολή μεγάλων αρχείων

Για να αποστείλουμε μεγάλα αρχεία μέσω mail ή γενικά για να μοιραστούμε αρχεία με άλλους συνεργάτες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων του Google Drive.

Αρχικά όλα τα αρχεία που ανεβάζουμε στο Drive είναι ιδιωτικά, μπορεί να τα δει μόνο ο ιδιοκτήτης τους, όπως βλέπουμε παρακάτω:

Αποστολή συνημμένου σε εσωτερικό χρήστη του ΤΕΙ Κρήτης

Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μεγάλο αρχείο που βρίσκεται στο Google Drive σας σε κάποιον χρήστη του ΤΕΙ Κρήτης, (με λογαριασμό @staff.teicrete.gr ή @edu.teicrete.gr) τότε κάνετε δεξί κλικ στο αρχείο, μετά "Κοινή χρήση" και προσθέτετε τα άτομα που θέλετε.

Αποστολή συνημμένου σε εξωτερικό χρήστη χωρίς λογαριασμό Google

Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μεγάλο αρχείο που βρίσκεται στο Google Drive σας σε κάποιον χρήστη εκτός ΤΕΙ Κρήτης, τότε θα επιλέξετε την επιλογή: "Ενεργό - Όλοι με το σύνδεσμο" και θα πατήσετε αποθήκευση.

Ακολούθως θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Θα αντιγράψετε τον προεπιλεγμένο σύνδεσμο στο μήνυμά σας και ο αποδέκτης θα είναι σε θέση να δει το έγγραφο ακόμη και αν δεν έχει λογαριασμό Google.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!