ΧΑΟΣ - Σύστημα Διαχείρισης Έργων

Δημοσίευση: Πέμ, 12/05/2016 - 09:26
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Προσωπικό Τμήματος Πληροφορικής

Σύντομη περιγραφή

Με το σύστημα διαχείρισης έργων ΧΑΟΣ έχετε την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να  παρακολουθείτε την πορεία έργων και των εργασιών τους.

Δυνατότητες:

Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να ορίσετε προτεραιότητα και προθεσμία στις εργασίες σας, όπως και ορίσετε ποιοι χρήστες θα συμμετέχουν σε αυτές.

Δικαιώματα και όροι χρήσης :

    Για να μπείτε στο σύστημα πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή απο τον διαχειριστή.   

        Δικαίωμα δημιουργίας νέων έργων έχουν οι χρήστες “manager”.

        Δικαίωμα δημιουργίας νέων εργασιών έχουν οι χρήστες “manager” και “συνεργάτες”.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!