Είσοδος

Δημοσίευση: Πέμ, 12/05/2016 - 09:34
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Προσωπικό Τμήματος Πληροφορικής

Το σύστημα βρίσκεται στην διεύθυνση http://pm.staff.teicrete.gr.

Αφού έχουμε ζητήσει πρόσβαση από τον διαχειριστή του συστήματος εισάγουμε τα στοιχεία μας (staff acount).

Όταν συνδεθούμε βλέπουμε την αρχική μας, που μας δείχνει όλες τις εργασίες που δεν έχουν αντιστοιχηθεί σε κάποιο έργο και όλες τις εργασίες που είναι στο έργο που συμμετέχουμε και οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά, στην πρώτη στήλη βλέπουμε την προτεραιότητα των εργασιών, στην δεύτερη το έργο όπου ανήκει η εκάστοτε εργασία, στην πέμπτη στήλη βλέπουμε την προθεσμία που έχει οριστεί για την εκτέλεση της εργασίας, μετά βλέπουμε αν υπάρχουν σχόλια και την κατάσταση της εργασίας, όπου όσο μεγαλώνει αλλάζει και το χρώμα.

 

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!