Δημιουργία Νέου Έργου

Δημοσίευση: Πέμ, 12/05/2016 - 10:03
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Δικαίωμα δημιουργίας Έργου έχουν οι χρήστες manager και πάνω.

Πλοηγούμαστε, Διαχείριση ->Έργα.

 

Στην οθόνη που βρισκόμαστε βλέπουμε όλα τα έργα που συμμετέχουμε ήδη.

Εκεί πατάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο έργο:

 

Βάζουμε το όνομα του έργου, την περιγραφή του, το τμήμα όπου ανήκει, την κατάσταση που βρίσκεται και πατάμε Δημιουργία.

 

Όταν δημιουργήσουμε το έργο, πρέπει να εισάγουμε τους χρήστες που συμμετέχουν. Πατάμε λοιπόν για να επεξεργαστούμε το έργο που φτιάξαμε.

 

Εκεί, βλέπουμε την φόρμα Μέλη του έργου, όπου πατάμε προσθήκη ενός χρήστη σε αυτό το έργο και εισάγουμε τα στοιχεία όπως βλέπουμε στην εικόνα.

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!