Δημιουργία εργασίας

Δημοσίευση: Πέμ, 12/05/2016 - 10:04
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Δικαίωμα δημιουργίας εργασίας έχουν οι χρήστες συνεργάτες και πάνω και στο έργο από δικαιώματα μέλους και πάνω.

Πλοηγούμαστε, Εργασία, Νέα Εργασία και μας βγάζει την φόρμα για να δημιουργήσουμε μια εργασία

Εκεί βάζουμε την προτεραιότητα της εργασίας, επιλέγουμε σε ποιο έργο ανήκει, εισάγουμε τίτλο και περιγραφή και επιλέγουμε ποιοι έχουν πρόσβαση στην εργασία.

 

Αφού δημιουργήσουμε την εργασία, για να την επεξεργαστούμε, μπορούμε να την βρούμε στην καρτέλα: Επισκόπηση-> Όλες οι Εργασίες

 

Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορούμε να επεξεργαστούμε ξανά την εργασία και να αλλάξουμε για παράδειγμα την κατάσταση

Αν θέλουμε να εισάγουμε κάποιο σχόλιο, μπορούμε να πατήσουμε πάνω στην εργασία, να πάμε στην καρτέλα σχόλια και να εισάγουμε το σχόλιο μας.

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!