Ρόλοι Χρηστών

Δημοσίευση: Πέμ, 12/05/2016 - 11:17
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Ρόλοι χρηστών:   

  • Επισκέπτης, δεν μπορεί να δημιουργήσει έργο ή εργασία, αλλά μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία και τα σχόλια εργασιών

  • Συνεργάτης, δεν μπορεί να δημιουργήσει έργο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να σχολιάσει εργασίες

  • Manager και Διαχειριστής, αυτοί οι χρήστες μπορούν να εντάξουν άλλους χρήστες σε έργα, να δημιιουργήσουν και να δημιουργήσουν έργο, όπως και εργασίες.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!