Φιλοξενία σε Google Sites

Δημοσίευση: Παρ, 26/08/2016 - 09:39
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Φοιτητές

H υπηρεσία αυτή είναι τμήμα των Google Apps for Education του ΤΕΙ Κρήτης και είναι προσβάσιμη μέσω του https://sites.google.com/a/teicrete.gr

Μέσω της υπηρεσία αυτής τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να αναρτήσουν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει χωρίς να χρειαστεί να ασχοληθούν με τις τεχνικές λεπτομέρειες. Στη διάθεσή τους έχουν:

  • Απεριόριστο χώρο
  • Μία συλλογή από έτοιμα πρότυπα (templates)
  • Εύκολη ενσωμάτωση αρχείων από το Google Drive.
  • Δυνατότητα να επιλέξουν το δικό τους domain name, μέσα στο teicrete.gr (example.teicrete.gr).

Οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ:  Google Sites Help

Αρμοδιότητες Αιτούντα 

Για τη δημιουργία ή τη μεταφορά υφιστάμενου δικτυακού τόπου στη νέα υποδομή, ο ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

  • Διαχείριση και παραμετροποίηση δικτυακού τόπου (π.χ. επιλογή προτύπου, δημιουργία μενού, φόρμα επικοινωνίας)
  • Συγκέντρωση και οργάνωση υλικού
  • Αρχικοποίηση και εισαγωγή περιεχομένου στο νέο δικτυακό τόπο
  • Ενημέρωση περιεχομένου κατά την παραγωγική λειτουργία του

Αρμοδιότητες Τμήματος Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για:

  • Την απόδοση ονόματος στο site της μορφής: example.teicrete.gr

Αίτηση δημιουργίας νέου δικτυακού τόπου

Για να δημιουργηθεί ένας νέος δικτυακός τόπος  θα πρέπει να γίνει το αντίστοιχο αίτημα στο ΜΙΤΟΣ στο οποίο θα αναφέρεται ο σύνδεσμος του google site ο οποίος θα πρέπει να αντιστοιχιστεί στο τελικό όνομα example.teicrete.gr

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!