Πίνακας Μαθημάτων

Δημοσίευση: Τρί, 12/04/2011 - 13:06
Απευθύνεται σε: Διοικητικό Προσωπικό

Ο πίνακας μαθημάτων περιέχει όλα τα μαθήματα που προσφέρονται στο τμήμα σε όλα τα διαφορετικά προγράμματα σπουδών.

 

Από την επιλογή: "Διαχείριση Πίνακα Μαθημάτων" μπορεί να γίνει επεξεργασία των μαθημάτων και των χαρακτηριστικών τους, ενώ επιλέγωντας αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο, μπορεί να γίνει προβολή του πλήθους των μαθημάτων  που προσφέρονται ανά εξάμηνο και να οριστεί το πλήθος των επιλογής και προαιρετικών μαθημάτων.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!