Στοιχεία σπουδαστών

Δημοσίευση: Τρί, 10/05/2011 - 12:38
Απευθύνεται σε: Διοικητικό Προσωπικό

Από το μενού στοιχεία σπουδαστών οι λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν αφορούν:

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!