Βαθμολόγια

Δημοσίευση: Τετ, 18/05/2011 - 11:16
Απευθύνεται σε: Διοικητικό Προσωπικό

Από το μενού Βαθμολόγια μπορούν να εκτελεστούν όλες οι λειτουργίες που αφορούν τις λίστες των βαθμολογιών.

Δηλαδή, λειτουργίες όπως ενημέρωση βαθμολογίων, εκτυπώσεις, ολοκλήρωση της κατάστασης των βαθμολογίων ή έλεγχος της κατάστασης βαθμολογίων.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!