Πάπυρος

Δημοσίευση: Παρ, 24/06/2011 - 12:07
Απευθύνεται σε: Διοικητικό Προσωπικό

Φορείς και υπηρεσίες όπως το Τ.Ε.Ι. Κρήτης  καθημερινά διακινούν τεράστιο όγκο  πληροφοριών  σε μορφή εγγράφων. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανάγκη να αρχειοθετούνται συστηματικά και με ασφάλεια και να διανέμονται στα  αρμόδια τμήματα  προκειμένου να διεκπεραιωθούν.

Στο ΤΕΙ Κρήτης η διαχείριση εγγράφων και διαδικασιών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Πάπυρος. Η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων παρέχει απλές, εκσυγχρονισμένες, αυτοματοποιημένες, ασφαλείς και  γρήγορες διαδικασίες.

Υποστηριζόμενες  Λειτουργίες:

Αρχειοθέτηση Εγγράφων.

Αναζήτηση εγγράφων  με διάφορους συνδυασμούς κριτηρίων.

Διαχείριση εκδόσεων όταν επέρχονται αλλαγές στο περιεχόμενο των εγγράφων.

Ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων με διαδικασία δρομολόγησης.

Δυνατότητα αναζήτησης  εγγράφων διαδικτυακά μέσω του συστήματος  ΠάπυροςWeb.

Δικαίωματα και όροι χρήσης

Δικαίωμα διαχείρισης εγγράφων  έχουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες των αρμόδιων  υπηρεσιών.

Δικαίωμα αναζήτησης στο ΠάπυροςWeb έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΤΕΙ Κρήτης.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!