Προσωπικό τμήματος

Η υποβολή αιτημάτων προς το Τμήμα Πληροφορικής από το προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων ΤΕΙ Κρήτης (ΜΙΤΟΣ).

 

Μόνιμο Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο Τηλέφωνο Email
Σοφία Αλεξάκη Διαχείριση Συστημάτων Βιβλιοθήκης 2810  379406 alexaki@staff.teicrete.gr
Κωνσταντίνος Καραμπίδης Συντήρηση Υποδομής Ιστότοπων
 
2810 379377 karampidis@staff.teicrete.gr
Βαγγέλης Μελιδώνης Τεχνική Υποστήριξη 2810 379407 melidonis@staff.teicrete.gr
Μιχάλης Μηλιαράκης  

 2810 379179
 
mmil@staff.teicrete.gr
Μιχάλης Παναγιωτάκης Προϊστάμενος 2810 379311 mp@staff.teicrete.gr
Γιώργος Περάκης Διαχείριση συστημάτων, Διαχείριση βασικών δικτυακών υπηρεσιών 2810 379380 perakis@staff.teicrete.gr
Εύα Στρατάκη Διαχείριση εφαρμογών, Τεχνική Υποστήριξη 2810 379813 eva@staff.teicrete.gr
Βασίλης Φασουλάς Ανάπτυξη και Συντήρηση Εφαρμογών 2810 379463 vfasoulas@staff.teicrete.gr

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!