Εγκατάσταση λογισμικού

Ανάρτηση αρχείων

Δημοσίευση: Τρί, 09/05/2017 - 10:41
Απευθύνεται σε: Διοικητικό Προσωπικό Επισκέπτες Προσωπικό Τμήματος Πληροφορικής
Ελληνικά

Ανάρτηση αρχείων στο Αποθετήριο Εγγράφων Epaminondas

 

 

  1. Συνδεθείτε  στη διεύθυνση epaminondas.staff.teicrete.gr

 

  1. Επιλέξτε βιβλιοθήκη εγγράφων (π.χ. Κεντρική Διοίκηση)

 

 

Οδηγίες Χρήσης του ΔΗΛΟΣ 365 (Εγκατάσταση)

Δημοσίευση: Παρ, 10/03/2017 - 13:01
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Φοιτητές Προσωπικό Τμήματος Πληροφορικής
Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!