Απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο του ΤΕΙ μέσω VPN (για προσωπικό Ιδρύματος)

Δημοσίευση: Πέμ, 10/02/2011 - 10:08
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΙ Κρήτης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες που βρίσκονται εκτός δικτύου ΤΕΙ και είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο του ιδρύματος και στις υπηρεσίες του καθώς αναγνωρίζονται (βάσει της δικτυακής διεύθυνσης IP του υπολογιστή τους) ως μέλη του δικτύου του ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης σε υπηρεσίες/δεδομένα με αυτά που έχουν όταν συνδέονται στο δίκτυο μέσα από τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ π.χ.

  • Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ. (π.χ. HEAL-Link)

Δικαίωμα και όροι χρήσης

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας VPN έχει όλο το προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης που διαθέτει λογαριασμό πρόσβασης από το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!